Now showing items 1-1 of 1

    • Impacts of species richness on productivity in a large-scale subtropical forest experiment 

      Huang, Yuanyuan; Chen, Yuxin; Castro-Izaguirre, Castro; Baruffol, Martín; Brezzi, Matteo; Lang, Anne; Li, Ying; Härdtle, Werner; von Oheimb, Goddert; Yang, Xuefei; Liu, Xiaojuan; Kequan, Pei; Both, Sabine; Yang, Bo; Eichenberg, David; Assmann, Thorsten; Bauhus, Jürgen; Behrens, Thorsten; Buscot, François; Chen, Xiao-Yong; Chesters, Douglas; Bing-Yang, Ding; Durka, Walter; Erfmeier, Alexandra; Fang, Jingyun; Fischer, Markus; Guo, Liang-Dong; Guo, Dali; Gutknecht, Jessica L. M.; He, Jin-Sheng; He, Chun-Ling; Hector, Andy; Hönig, Lydia; Hu, Ren-Yong; Klein, Alexandra-María; Kühn, Peter; Yu, Liang; Le, Shan; Michalski, Stefan; Scherer-Lorenzen, Michael; Scholten, Thomas; Schuldt, Andreas; Shi, Xuezheng; Man-Zhi, Tan; Zhiyao, Tang; Trogisch, Stefan; Wang, Zhengwen; Welk, Erik; Wirth, Christian; Wubet, Tesfaye; Yu, Mingjian; Yu, Xiao-Dong; Zhang, Jiayong; Zhang, Shouren; Zhang, Naili; Zhou, Hong-Zhang; Zhu, Chao-Dong; Zhu, Li; Bruelheide, Helge; Ma, Keping; Niklaus, Pascal A.; Schmid, Bernhard; Schmidt, Karsten; Xiang, Wenhua (American Association for the Advancement of ScienceRegularScience AAAs, 2018-10-05)
      Biodiversity experiments have shown that species loss reduces ecosystem functioning in grassland. To test whether this result can be extrapolated to forests, the main contributors to terrestrial primary productivity, ...